Informatīvie paziņojumi

NosaukumsIevietošanas datums
No 01.01.2019. Informācija par iepirkumiem turpmāk pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
[Lasīt vairāk]
01.01.2019
Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi JPPP vajadzībām
Iepirkuma dokumentācija http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/1026
[Lasīt vairāk]
30.10.2018
Formas tērpu izgatavošana un piegāde JPPI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13433
[Lasīt vairāk]
10.09.2018
1 (viena) jauna izolatora tipa pārbūvēta mikroautobusa aizturēto pārvadāšanai piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11675
[Lasīt vairāk]
08.06.2018
Remontdarbi JPPI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” ēkā
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/952
[Lasīt vairāk]
31.05.2018
Automatizēto darba vietu komplektu, bākuguns un speciālo skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana 2 (diviem) operatīvajiem transportl
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/950
[Lasīt vairāk]
31.05.2018
Jauno transportlīdzekļu piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/925
[Lasīt vairāk]
28.03.2018
Formas tērpu elementu piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/924
[Lasīt vairāk]
27.03.2018
1 automatizētas darba vietas kompl., bākuguns un speciālās skaņas iekārtas piegāde un uzstādīšana operatīvajam transportlīdzekli
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/886
[Lasīt vairāk]
11.01.2018
1 (viena) jauna izolatora tipa mikroautobusa piegāde aizturēto pārvadāšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/863
[Lasīt vairāk]
09.11.2017
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas medicīniskās atskurbtuves ieejas remonts
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/841
[Lasīt vairāk]
05.10.2017
Transportlīdzekļu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/805
[Lasīt vairāk]
14.06.2017
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/796
[Lasīt vairāk]
06.06.2017
Degvielas piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/degvielas-piegade-identifikacijas-nrjpd2/
[Lasīt vairāk]
27.02.2017
Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/transportlidzeklu-remonta-un-apkopes-pak8/
[Lasīt vairāk]
01.12.2016
Saimniecības preču iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/saimniecibas-precu-iegade-jelgavas-pilse/
[Lasīt vairāk]
17.11.2016
Formas tērpu ikdienas kreklu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzīb
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi B daļas pakalpojumu iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/formas-terpu-ikdienas-kreklu-piegade-jel/
[Lasīt vairāk]
21.09.2016
Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" ēkās
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/remontdarbi-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba6/
[Lasīt vairāk]
15.09.2016
Formas tērpu un apavu piegāde pašvaldības iestādei “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija"
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/formas-terpu-un-apavu-piegade-pasvaldiba/
[Lasīt vairāk]
09.08.2016
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-policijas-14/
[Lasīt vairāk]
01.06.2016
Izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:transportlīdzeklis VW CADDY, izlaiduma gads 2007., nosacīta cena EUR 1150.00 (viens tūkstotis simts piecdesmit euro un 00 centi), Mazais ceļ...
[Lasīt vairāk]
19.05.2016
Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/parbuvetas-vieglas-automasinas-piegade-j/
[Lasīt vairāk]
12.05.2016
Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" ēkās
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/remontdarbi-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba/
[Lasīt vairāk]
06.05.2016
Apavu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/apavu-piegade-jelgavas-pilsetas-pasvaldi/
[Lasīt vairāk]
04.09.2015
Formas tērpu elementu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/formas-terpu-elementu-iegade-jelgavas-pi/
[Lasīt vairāk]
31.07.2015
Automatizētās darba vietas komplekta, bākuguns un speciālās skaņas iekārtas iegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/automatizetas-darba-vietas-komplekta-bak3/)
[Lasīt vairāk]
05.06.2015
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-policijas-6/)
[Lasīt vairāk]
23.04.2015
Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašv
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jauna-izolatora-tipa-parbuveta-un-trafar3/)
[Lasīt vairāk]
01.04.2015
Biroja papīra piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/biroja-papira-piegade3/
[Lasīt vairāk]
20.03.2015
Laivas ar piekaramo dzinēju piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/laivas-ar-piekaramo-dzineju-piegade/
[Lasīt vairāk]
17.03.2015
Izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:-transportlīdzeklis VW Golf, izlaiduma gads 1990., nosacītā cena 455,00 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro un 00 centi). Mazais ce...
[Lasīt vairāk]
18.12.2014
Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/transportlidzeklu-remonta-un-apkopes-pak3/)
[Lasīt vairāk]
08.12.2014
Izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta: transportlīdzekļa Renault Trafic (izlaiduma gads 2011) rezerves daļas, šasijas numurs VF1FLAMA6BV415695, nosacītā cena ...
[Lasīt vairāk]
02.10.2014
Biroja papīra piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi ( http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/biroja-papira-piegade/)
[Lasīt vairāk]
08.09.2014
Izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:-transportlīdzekļa Renault Trafic, izlaiduma gads 2011., rezerves daļas, nosacītā cena 2470,00 EUR (divi tūkstoši četr...
[Lasīt vairāk]
28.08.2014
Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/kancelejas-precu-piegade-jelgavas-pilset2/)
[Lasīt vairāk]
17.07.2014
Izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:-transportlīdzekļa Renault Trafic, izlaiduma gads 2011., rezerves daļas, nosacītā cena EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti eir...
[Lasīt vairāk]
10.07.2014
Formas tērpu elementu, polo kreklu un apavu piegāde
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/formas-terpu-elementu-polo-kreklu-un-apa/)
[Lasīt vairāk]
16.05.2014
JPPI „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” telpu remontdarbi un ārējās kanalizācijas tīklu izbūve
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jppi-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-polic/)
[Lasīt vairāk]
09.05.2014
Degvielas iegāde JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām
Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/degvielas-iegade-jppi-jelgavas--pilsetas/)
[Lasīt vairāk]
08.05.2014
Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa iegāde
Iepirkuma dokumentācijahttp://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jauna-izolatora-tipa-parbuveta-un-trafar/
[Lasīt vairāk]
02.04.2014
Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi
Iepirkuma dokumentācija http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/transportlidzeklu-remonta-un-apkopes-pak/
[Lasīt vairāk]
14.02.2014
Transportlīdzekļa izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:transportlīdzeklis VW Golf, 1989. gada izlaidums, EUR 324,41 (trīs simti divdesmit četri euro un 41 cents) / Ls 228,00 (divi simti divd...
[Lasīt vairāk]
09.01.2014
Datortehnikas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 5.novembrim, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktperson...
[Lasīt vairāk]
25.10.2013
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” telpu vienkāršota renovācija
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 1.novembrim, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktperson...
[Lasīt vairāk]
21.10.2013
Formas tērpu elementu iegāde
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 15.jūlijam, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktperson...
[Lasīt vairāk]
03.07.2013
Formas tērpu elementu iegāde
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 4.jūlijam, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktpersona...
[Lasīt vairāk]
21.06.2013
Formas tērpu elementu - kreklu iegāde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 7.maijam, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktpersona: Jelgavas pilsētas pašvaldības policija...
[Lasīt vairāk]
23.04.2013
Par apavu iegādi
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 29.aprīlim, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktpersona: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ju...
[Lasīt vairāk]
17.04.2013
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” telpu rekonstrukcijas un renovācijas darbu veik
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 22.aprīlim, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00.Kontaktpersona: Jelgavas pilsētas pašvaldības polici...
[Lasīt vairāk]
09.04.2013
3 (trīs) jaunu transportlīdzekļu iegāde
Pretendentu piedāvājumi konkursam iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34.kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, LV-3001, ne vēlāk kā līdz 2013.gada 7.maija plkst. 11:00.Kontaktpersona – iepirkuma procedūras jautājumos: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas juriste Inga Remerte, tālr. 63048944, mob.tālr. 29637334...
[Lasīt vairāk]
03.04.2013
Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet...
[Lasīt vairāk]
21.03.2013
Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet...
[Lasīt vairāk]
21.03.2013
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas administratīvās ēkas pieguļošās teritorijas rekonstrukcijas pirmā kārta
10.Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00...
[Lasīt vairāk]
07.06.2012
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana līdz Ls 57000.00 (3 gadu apjoms)
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 25. jū...
[Lasīt vairāk]
28.05.2012
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana līdz Ls 57000.00 (3 gadu apjoms)
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34.kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 16.aprī...
[Lasīt vairāk]
13.03.2012
Formas tērpu elementu piegāde līdz 1800.00 LVL (bez PVN)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00 (sestdiena, svētdiena brīvdiena), pusdienas p...
[Lasīt vairāk]
07.03.2012
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļas (dežūrdaļas) vienkāršota renovācija
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļas (dežūrdaļas) vienkāršota renovācija Līdz 8937,00 LVL (bez PVN)Kontaktpersonas: Jānis Zemvalds 29637334;63048944 janis.zemvalds@policija.jelgava.lvBiruta Ribaka 63048954;29629306 biruta.ribaka@policija.jelgava.lv.
[Lasīt vairāk]
06.03.2012
Jaunu tonera kasetņu piegāde, esošo kasetņu uzpilde un restaurācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, b...
[Lasīt vairāk]
01.02.2012
Formas apavu piegāde līdz 2700,00 LVL (bez PVN)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks:5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:0...
[Lasīt vairāk]
23.11.2011
Datortehnikas piegāde līdz 5000,00 LVL (bez PVN)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, b...
[Lasīt vairāk]
17.11.2011
Datortehnikas piegāde līdz 4900,00 LVL (bez PVN)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, b...
[Lasīt vairāk]
09.11.2011
Ziemas bikšu (puskombinezonu) piegāde
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 27. septe...
[Lasīt vairāk]
14.09.2011
Sporta cīņas zābaku (ziemas) piegāde.
Paredzamā līgumcena līdz 3500.00 LVL (bez PVN).9.Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 1...
[Lasīt vairāk]
08.08.2011
Materiālu piegāde kosmētiskā remonta veikšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas iekštelpās
Materiālu piegāde kosmētiskā remonta veikšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas iekštelpās saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Paredzamā līgumcena: līdz Ls 2455.00 (bez PVN).Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 34. kabinetā līdz 2011. g...
[Lasīt vairāk]
06.07.2011
Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 06. jūnijam, plkst. 10:30 Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu....
[Lasīt vairāk]
19.04.2011
Tonera kasetņu piegāde un esošo kasetņu uzpilde un restaurācija līdz Ls 2300,00 (bez PVN)
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 34.kabinetā līdz 2011.gada 29.martam, plkst.11:00 pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00; pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.Kon...
[Lasīt vairāk]
22.03.2011
Viena jauna izolatora tipa, pārbūvēta un trafareta mikroautobusa piegāde
Viena jauna izolatora tipa, pārbūvēta un trafareta mikroautobusa piegāde līdz 11475,00 LVL (bez PVN)Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:0...
[Lasīt vairāk]
17.02.2011
AUTOTRANSPORTA TEHNISKĀ APKOPE UN/VAI REMONTS
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas autotransporta tehniskās apkopes un/vai remonta pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums)Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un cetur...
[Lasīt vairāk]
17.01.2011
SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 20. decem...
[Lasīt vairāk]
07.12.2010
Kancelejas preču piegāde Līdz 5000,00 LVL (bez PVN)
kancelejas preču piegāde
CPV kods: 30199000-0.
Paredzamā līgumcena: līdz 5000,00 LVL.
Paredzamais līguma izpildes laiks: no piegādes līguma noslēgšanas brīža līdz 2013. gada 30. decembrim.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabi...
[Lasīt vairāk]
16.11.2010
Lietotu garderobes skapju piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Lietotu garderobes skapju piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Paredzamā līgumcena: līdz Ls 1360.00 (bez PVN).
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 34. kabinetā līdz 2010. gada 14. jūlijam plkst. 11:00 pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdi...
[Lasīt vairāk]
08.07.2010
Speciālo līdzekļu un piederumu piegāde
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu vai par atsevišķām tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām (daļām).
Paredzamā līgumcena: līdz 2300.00 Ls (bez PVN).
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, LV-3001, 3...
[Lasīt vairāk]
29.06.2010
Mobilo sakaru pakalpojumi
„Mobilo sakaru pakalpojumi Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai”
policijai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1).

Kontaktpersona:
Jānis Zemvalds63048944, fakss 63048939, mob. tālr. 29637334,janis.zemvalds@policija.jelgava.lv

Lūdzu skatīt zemāk norādīto pielikumu.

[Lasīt vairāk]
21.06.2010
Formas apavu piegāde
Formas apavu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju. līdz Ls 2420.00 (bez PVN).Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 11. kabinetā līdz 2010. gada 10. maijam plkst. 10:00 , pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00;...
[Lasīt vairāk]
27.04.2010
Formas kreklu piegāde
Formas kreklu piegāde
Paredzamā līgumcena: līdz Ls 1600.00 (bez PVN).
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 11. kabinetā līdz 2010. gada 06. maijam plkst. 1200 , pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00; pusdien...
[Lasīt vairāk]
27.04.2010
Tonera kasetņu piegāde un esošo kasetņu uzpilde un restaurācija.
Tonera kasetņu piegāde un esošo kasetņu uzpilde un restaurācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 34. kabinetā līdz 2010. gada 07. aprīlim plkst. 12:00 pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdien...
[Lasīt vairāk]
31.03.2010
FORMAS TĒRPU ELEMENTU PIEGĀDE
Formas tērpu elementu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00 (piektdiena, sestdiena, svētdiena brīvd...
[Lasīt vairāk]
22.03.2010
Ieroču piegāde
Iepirkuma reģistrācijas numurs: JPP-1/10.
Iepirkuma priekšmets:Ieroču - pusautomātisko pistoļu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Paredzamā līgumcena:līdz Ls 1660.00 (bez PVN).
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 34. kabinetā līdz 2010....
[Lasīt vairāk]
09.03.2010
Autotransporta tehniskā apkope un/vai remonts
Pašvaldības iestāde „Jelgavas pašvaldības policija” izsludina iepirkumu "Autotransporta tehniskā apkope un/vai remonts", identifikācijas Nr.: JPP2010/01.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pašvaldības policijā, 33.a kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, ne vēlāk kā līdz 2010.gada 05.februārim plkst...
[Lasīt vairāk]
14.01.2010