2017.gada februāra mēneša darbinieku algu saraksts

 

Algas_02_2017.pdf

 

 

 

 

 

 

Iestādes pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme  2016.gadam.


JPPP_Tame_2016.pdf