2018.gada februāra mēneša darbinieku algu saraksts

 

Algas_02_2018.pdf

 

 

 

 

 

 

Iestādes pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme  2018.gadam.


JPPP_Tame_2018.pdf