Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 13.05.2019. līdz 19.05.2019.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

229

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

8

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

49

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

0

Ģimenes un kaimiņu konflikti

15

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

8

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

2

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

69

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

13

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

41

Atsauktie izsaukumi

25

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

66

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

58

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

1

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

14

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

1

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

59

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

1

Ar atgriešanu Valsts policijai

6

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

4

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

29

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

19

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Preventīvais darbs

3

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

20

Saņemti no juridiskām personām

19

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

7

Reidi

1

Preventīvais darbs

33

Apsekošanas

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

43