Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 11.03.2019. līdz 17.03.2019.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

184

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

4

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

36

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

3

Ģimenes un kaimiņu konflikti

13

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

56

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

6

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

46

Atsauktie izsaukumi

13

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

47

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

54

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

40

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

9

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

5

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

2

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

3

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

56

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

6

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

6

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

2

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

1

Ievietoti līdz atskurbšanai:

25

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

16

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

14

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

12

Saņemti no juridiskām personām

12

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

5

Reidi

1

Preventīvais darbs

19

Apsekošanas

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

23