Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 15.05.2017. līdz 21.05.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

217

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

5

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

36

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

16

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

11

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

28

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

9

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

31

Atsauktie izsaukumi

14

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

64

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

48

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

18

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

6

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

4

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

58

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

6

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

6

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

29

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

17

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

6

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

3

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

3

Preventīvais darbs

5

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

11

Saņemti no juridiskām personām

13

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Reidi

0

Preventīvais darbs

18

Apsekošanas

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

5

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

25