Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 12.03.2018. līdz 18.03.2018.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

213

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

7

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

41

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

9

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

8

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

66

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

6

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

39

Atsauktie izsaukumi

18

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

74

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

35

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

15

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

10

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

1

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

2

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

62

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

13

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

35

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

13

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

7

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Preventīvais darbs

6

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

17

Saņemti no juridiskām personām

14

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

6

Reidi

0

Preventīvais darbs

20

Apsekošanas

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

29