Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 06.11.2017. līdz 12.11.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

166

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

6

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

34

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

0

Ģimenes un kaimiņu konflikti

11

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

9

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

4

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

8

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

28

Atsauktie izsaukumi

9

Neapstiprinātie izsaukumi

1

Citi izsaukumi

56

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

47

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

6

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

1

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

38

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

4

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

2

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

19

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

13

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

4

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

4

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Preventīvais darbs

2

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

11

Saņemti no juridiskām personām

15

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

8

Reidi

1

Preventīvais darbs

21

Apsekošanas

6

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

5

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

25