Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 11.09.2017. līdz 18.09.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

176

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

4

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

25

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

3

Ģimenes un kaimiņu konflikti

10

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

8

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

32

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

24

Atsauktie izsaukumi

7

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

53

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

3

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

27

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Izteikti mutiski aizrādījumi

11

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

6

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

3

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

2

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

49

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

8

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

2

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

24

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

15

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

12

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

1

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Preventīvais darbs

24

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

12

Saņemti no juridiskām personām

12

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Reidi

1

Preventīvais darbs

27

Apsekošanas

5

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

6

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

23