Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 20.03.2017. līdz 26.03.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

178

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

5

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

43

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

6

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

4

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

10

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

31

Atsauktie izsaukumi

11

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

55

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

3

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

59

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

3

Izteikti mutiski aizrādījumi

7

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

17

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

1

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

1

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

48

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

5

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

6

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

19

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

17

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

1

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

2

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Preventīvais darbs

21

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

13

Saņemti no juridiskām personām

14

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Reidi

3

Preventīvais darbs

27

Apsekošanas

5

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

6

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

39