Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 08.01.2018. līdz 14.01.2018.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

151

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

10

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

25

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

6

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

4

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

62

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

6

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

24

Atsauktie izsaukumi

12

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

50

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

6

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

57

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

12

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

1

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

40

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

7

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

23

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

9

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

6

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

12

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 

Saņemti no juridiskām personām

 

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

3

Reidi

0

Preventīvais darbs

17

Apsekošanas

0

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

6

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

15