Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 10.07.2017. līdz 16.07.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

188

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

12

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

26

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

2

Ģimenes un kaimiņu konflikti

10

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

12

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

9

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

21

Atsauktie izsaukumi

6

Neapstiprinātie izsaukumi

1

Citi izsaukumi

87

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

5

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

38

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Izteikti mutiski aizrādījumi

17

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

13

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

1

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

3

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

38

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

8

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

14

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

16

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Izteikti mutiski aizrādījumi

7

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

9

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

14

Saņemti no juridiskām personām

17

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Reidi

0

Preventīvais darbs

21

Apsekošanas

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

38