Priekšvēsture

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pilsētu pašvaldību" 26.pantu un Latvijas Republikas Ministru padomes 1990.gada 30.maija lēmumu Nr.6 "Par atsevišķiem sabiedriskās kārtības sargāšanas jautājumiem" Jelgavas pilsētas Tautas deputātu padome 1990.gada 28.jūnijā nolēma:

            1. Uzskatīt par nepieciešamu izveidot Jelgavas pilsētā tautas kārtības sargu vienības, to organizēšanai un vadīšanai izveidot un apstiprināt štāba struktūru un štatus.

            2. Par pilsētas tautas kārtības sargu vienību štāba priekšnieku apstiprināt padomes deputātu Ediju Putnieku.

Jelgavas pilsētas tautas kārtības sargu vienības štatu saraksts.

 • Štāba priekšnieks;
 • Štāba priekšnieka vietnieks;
 • Pirmās nodaļas vecākais kārtībnieks;
 • Otrās nodaļas vecākais kārtībnieks;
 • Trešās nodaļas vecākais kārtībnieks;
 • Informācijas nodaļas vadītājs;
 • Grāmatvedis;
 • Kasieris-mašīnrakstītājs;
 • Šoferis-kārtībnieks.

Tautas kārtības sargu vienību štābs tika izvietots J.Asara ielā 8, Jelgavā. Tika izveidotas 3 nodaļas, kurām tika piešķirtas uzraugāmās teritorijas :

 • 1. nodaļa (no Lielās ielas līdz pilsētas robežai Elejas virzienā),
 • 2.nodaļa (no Lielās ielas pilsētas robežai Autobusu parka virzienā)
 • 3. nodaļa (visa Pārlielupe).

Kārtības sargi uzraudzīja sabiedrisko kārtību ielās un sakoptību zaļajās zonās. Iecirkņu kārtībnieki savus iecirkņus apsekoja, patrulējot ar kājām. Apmēram pēc pusgada darbības tika uzsāktas nakts dežūras pilsētā, patrulējot ar automašīnām, bet ne katru nakti. Tika veikta dažādu pasākumu apsardze.

Tautas kārtības sargi aktīvi piedalījās arī 1991.gada janvāra un augusta puču notikumos. Tika apsargāti gan republikas, gan vietējās nozīmes objekti.

Tautas kārtības sargu spēkiem tika aizturēts un pēc tam arī izņemts Jelgavas pilsētas Komunistiskās partijas komitejas dokumentu arhīvs, kuru gribēja izvest no valsts augusta puča laikā, lai arī Tautas kārtības sargu vienīgais bruņojums tolaik bija gumijas steki. Tajā laikā tika uzsāktas diennakts dežūras pa pilsētu, tika apkalpoti arī iedzīvotāju izsaukumi.

Municipālās policijas izveidošana

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par policiju" 15.un19.pantu un Latvijas Republikas likuma "Par pilsētas pašvaldību" 30.pantu sākot ar 1991.gada 1.augustu uz Tautas kārtības sargu vienības bāzes tika izveidota Jelgavas pilsētas Municipālā policija.1991.gadā Jelgavas pilsētas Municipālajā policijā bija 42 štata vienības.

 

 

 

Municipālās policijas karogs ir iesvētīts divas reizes- 14.maijā, klātesot tikai dažiem cilvēkiem, pieticīgā ceremonijā karogu iesvētīja Jelgavas diacēzes bīskaps Antons Justs, kurš pēkšņa un neatliekama brauciena dēļ ceremoniju nevarēja novadīt iepriekš noteiktajā 15.maijā, bet 15.maijā, jau svinīgos apstākļos, karogu vēlreiz iesvētīja prāvests Eduards Zaksis.

 

Vienā karoga pusē redzams Jelgavas ģerbonis, kā arī izšūts Municipālās policijas dibināšanas gads -1990. Otrā karoga pusē izšūta saule, zobens, Temīdas svari, likuma grāmata un uzraksts "Ķīla likumībai - mans gods".

 

Ar 2003.gada 1.janvāri četrās Jelgavas skolās uzsāk darbu Skolu apsardzes inspektori.

 

2004.gada 1.janvārī tika izveidota Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas nodaļa.

Jelgavas pilsētas municipālā policija maina nosaukumu

Jelgavas domes 2004.gada 25.novembra lēmums Nr.16/7 "Par p/ie "Jelgavas pilsētas Municipālā policija" nosaukuma maiņu un p/ie "Jelgavas pašvaldības policija" nolikuma apstiprināšanu:

1.Pārdēvēt p/ie "Jelgavas pilsētas Municipālā policija" par p/ie "Jelgavas pašvadības policija".

2.Apstiprināt p/ie "Jelgavas pašvaldības policija" nolikumu.

 

2006.gada 13.martā tika izveidota Satiksmes uzraudzības nodaļa, kas no 2007.gadā kontrolē arī ūdenstransportu

 

Pirmajā darba dienā Satiksmes uzraudzības nodaļai palīgā dodas kolēģi no Liepājas pašvaldības policijas. Top pirmais "plāksteris".

 

 

 

Pašvaldības policijas sporta spēlēs virves vilkšanā vienmēr nepārspēti ir Jelgavas pašvaldības policijas virves vilcēji.

Jelgavas pašvaldības policijas Vislatvijas Pašvaldību policijas sporta spēļu rezultāti :

2007.g.Ozolnieki - 2.vieta kopvērtējumā;

2006.g.Ogre - 1.vieta kopvērtējumā;

2005.g.Liepāja - 3.vieta kopvērtējumā