Krūšu nozīme

"Par piecu gadu izdienu"

Krūšu nozīme

"Par desmit gadu izdienu"

 

Krūšu nozīme

"Par piecpadsmit gadu izdienu"

Krūšu nozīme

"Ķīla likumībai mans gods"

 

 

Krūšu nozīme

"Jelgavas Municipālās policijas piemiņas nozīme"

 

 

Krūšu nozīme

"Par cītību policijā"

 

Krūšu nozīme

"Par divdesmit gadu izdienu"